Als mens hebben we de natuurlijke reflex om voor elkaar te zorgen. In de eerste plaats voor de mensen uit onze directe omgeving: partner, kinderen, ouders , broers, zussen of andere personen waarmee we een sterke sociale band hebben.

Dat kan gaan van het nu en dan overnemen van huishoudelijke take tot heel intensieve bijstand, waarbij de mantelzorger de klok rond de zorg van een of meerdere  personen op zich neemt.

Mantelzorger zijn is een mooie en verrijkende ervaring. Maar het is ook zwaar! Daarom moet je er als mantelzorger ook altijd over waken dat je jezelf voldoende tijd en ruimte geeft.

Regelmatig even op adem komen is noodzakelijk om de zorg voor wie je dierbaar is vol te houden.
Ook op langere termijn, en daar helpt  SAMANA je graag bij.

Zorgen voor een ander is mooi maar zwaar.

Daarom geeft  SAMANA mantelzorgers tijd en ruimte voor zichzelf.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

“DAG VAN DE MANTELZORG” 23 juni !

Een dag waarop de dagelijkse inzet voor uw zorgbehoevend persoon extra aandacht krijgt.

Graag bieden we u vanuit SAMANA naast onze waardering ook een kleine attentie aan.

We wensen u veel goede moed en hopen elkaar vlug nog eens te ontmoeten.

 Josta en Marlies mantelzorgverantwoordelijken

Nina voorzitster